A downloadable game for Windows

WASD - poruszanie, strzałki - atak, spacja - zwiększanie strefy, Z/X - zoom in/out, R - reset

Piękny niegdyś świat pełen roślinności został całkowicie opanowany przez bezduszne maszyny. Rośliny, które kiedyś wzbudzałoy zachwyt stały się jedynie miernym źródłem energii dla machin wojennych. Taki stan rzeczy trwałby wiecznie, gdyby nie błąd w programie jednego z robotów. Robot ów pokochał roślinę dającą mu życie i postanowił przywrócić światu jego oryginalne piękno...Radosław Klasa

Dorian Cichoszewski

Przemysław Niemczyk

Marek Chromicz

Zuzanna Kucharska

Parter, przy pierwszym wejściu

Download

Download
PlantBot.rar 32 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.